Denný tábor zameraný na zážitok a hry s modernými rozprávkami, ktoré deti poznajú z kín a DVD.
Deti budú poznávať známe rozprávky inak a hlbšie – cez hry, súťaže a výlety.

termín zverejníme v marci 2020

8:00 – 17:00

Určené pre deti od 3 rokov (ktoré už ale navštevovali škôlku) do 10/12 rokov. Max. 15 detí

Harmonogram dňa:

  • 08:00 – 09:00 príchod (podľa vašej potreby), ranné hry
  • 09:00 – 10:00 hlasová rozcvička, pohybové a hudobné hry
  • 10:00 – 10:30 desiata
  • 10:00 – 12:30 zážitková vychádzka, hry
  • 12:30 – 13:00 obed
  • 13:00 – 14:00 podľa potreby oddych/vychádzka
  • 14:00 – 16:00 pohybové a hudobné hry
  • 16:00 – 17:30 odchod, voľné hry

Vedúca tábora: Rozprávková Katka

Cena na celý týždeň je ??? (zverejnené v marci 2020)
PRI ZAHLÁSENÍ (a úhrade) DO 30.4. – 10% zľava
PRI ZAHLÁSENÍ (a úhrade) DO 31.5. – 5% zľava

 V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na

—–
* viac detí = cena za 1 dieťa pri viacdetných rodinách