Divadelný tábor smeruje od svojho prvého dňa až k poslednému k vytvoreniu jedinečného divadelného vystúpenia. Počas týždňa cez zážitky, hry, fantáziu a vlastné nápady vedieme deti k finálnemu dielu, ktoré v posledný deň odohrajú pred svojimi rodičmi a blíykzmi. O čom predstavenie bude? To záleží výlučne na fantázii Vašich detí.

termín zverejníme v marci 2020

8:00 – 17:00
deti treba priniesť najneskôr do 9:30
vyzdvihnúť si ich môžete po 16:00

Určené pre deti od 5 rokov do 10/12 rokov
max. 15 detí

Harmonogram dňa:

  • 08:00 – 09:00 príchod (podľa vašej potreby), ranné hry
  • 09:00 – 09:30 dramatické hry, hlasové, pohybové cvičenia
  • 09:30 – 10:00 desiata
  • 10:00 – 12:30 príprava na predstavenie
  • 12:30 – 13:00 obed
  • 13:00 – 14:00 podľa potreby oddych/vychádzka
  • 14:00 – 16:00 príprava na predstavenie
  • 16:00 – 17:30 odchod, voľné hry

Vedúca tábora: Mgr. art. Kristína Letková – Rozprávková Kika
profesionálna bábkoherečka s 14-ročnou bábkohereckou praxou a pedagogickým vzdelaním

Cena na celý týždeň je ??? (zverejnené v marci 2020)
PRI ZAHLÁSENÍ (a úhrade) DO 30.4. – 10% zľava
PRI ZAHLÁSENÍ (a úhrade) DO 31.5. – 5% zľava

 V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na

—–
* viac detí = cena za 1 dieťa pri viacdetných rodinách