Adaptačný denný tábor pre deti vo veku 2 – 3 roky

Možnosť prihlásiť deti aj na jednotlivé dni

termín zverejníme v marci 2020

8:00 – 12:00

Určené pre deti od 2-3 rokov, ktoré sa chystajú do škôlky
max. 10 detí

Adaptačný tábor pre deti, ktorých nástup do „ozajstnej“ škôlky sa už blíži. Každý deň môžete priniesť vaše dieťa na pár hodín (podľa uváženia rodiča), aby si zvykalo na prítomnosť v kolektíve, bez prítomnosti rodiča.

Harmonogram dňa:
Všetko aktivity sú podľa „škôlkarského“ režimu, s prihliadnutím na individualitu a vek detí.

  • 08:00 – 08:30 príchod, ranné hry
  • 08:30 – 09:00 ranné cvičenia – pohybové, hlasové
  • 09:00 – 09:30 desiata
  • 09:30 – 10:30 zamestnanie (výtvarná, hudobná, telesná, dramatická)
  • 10:30 – 11:30 vychádzka
  • 11:30 – 12:00 voľné hry, odchod domov

Adaptačný program pod vedením vyštudovaných pedagogičiek s divadelnou pedagogickou praxou
Mgr.art. Kristína Letková (Rozprávková Kika)
Katarína Bruteničová (Rozprávková Katka)

Cena je 15€/dieťa/dopoludnie bez stravy

 V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na