Adaptačný denný tábor pre deti vo veku 2 – 3 roky

26. – 30. 8. 2019

8:00 – 12:00

Max. 10 detí

Adaptačný tábor pre deti, ktorých nástup do „ozajstnej“ škôlky sa už blíži. Každý deň môžete priniesť vaše dieťa na pár hodín (podľa uváženia rodiča), aby si zvykalo na prítomnosť v kolektíve, bez prítomnosti rodiča.

Riadime sa organizačnou štruktúrou MŠ, aby sme deťom priblížili „škôlkarsky“ režim, ale s individuálnym prístupom.

Adaptačný program pod vedením vyštudovaných pedagogičiek s divadelnou pedagogickou praxou
Mgr.art. Kristína Letková (Rozprávková Kika)
Katarína Bruteničová (Rozprávková Katka)

Cena je 15€/dieťa/dopoludnie bez stravy (strava sa platí individuálne)

 V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na