Rozprávkové divadielko

Rozprávkové divadielko je určené pre detičky, ktoré ešte nevydržia „veľké“ Rozprávkové divadlo. Obsah i tituly divadiel sú rovnaké ako „veľkácke“. Avšak veku detí je prispôsobená reč, používané výrazy, tempo, a najmä dĺžka predstavenia, ktorá je skrátená na príjemných 30 minút.

Máme dlhoročnú prax hrania v jasličkách, či materských centrách s týmto štýlom divadielok a vidíme obrovské rozdiely medzi deťmi, ktoré pravidelne navštevovali divadlo už pred dovŕšením 3 roku.

Rady sa po predstavení s rodičmi podelíme o skúsenosti i malé rady, ako zvládnuť návštevu divadla aj v nižšom veku a ako naučiť dieťatko kultúrnemu správaniu.

  • Kedy: 2x za mesiac v UT, ST alebo ŠT o 10:00
  • Aktivita: Pravidelné