Rozprávkové krúžky

Krúžky sú určený pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktoré sú pravidelne každý týždeň. Krúžky sa odporúča navštevovať pravideľne.

Platí sa vopred na 3 mesiace.  • Kedy: každý týždeň podľa krúžku
  • Aktivita: Kurzy a krúžky