Kurzy sú zamerané najmä na rozvoj dynamiky, rytmiky a intonácie. Pohyb podporujeme pomocou pesničiek a ukazovačiek, či pohybových hier. Popri základných činnostiach rozvíjame u detí predstavivosť (vnímanie rozprávok) a tiež jemnú motoriku (cez jednoduché výtvarné techniky).

Pomocou našich autorských pesničiek:

  • podporujeme u detí rozvoj dynamiky, rytmiky a intonácie
  • precvičujeme pamäť a telo (pomocou ukazovačiek a pohybových hier vhodných k danému veku dieťaťa)
  • podporujeme rozvoj jemnej motoriky pomocou cvičení v pracovných listoch.
  • prostredníctvom hudby učíme deti vypustiť správnym spôsobom emócie (radosť, pojašenosť, hnev, plač)

piatok od 4.10.2019
ZÁPIS 13.9.2019 a 20.9.2019 od 9:00 – 10:00 v našich priestoroch

jedna hodina trvá 45 min. (1-2 ročné deti)
60 min. s prestávkou (2-4 ročné deti)

Hodiny prebiehajú v mesiacoch október – máj, okrem decembra

piatok 9:15 – 10:00 (deti 1-2 roky)
piatok 10:15 – 11:15 (deti 2-4 roky)

10€ / dieťa a rodič / hodinu + jednorázovo 15€ na materiál (CD, spevník…)
17€ / 2 deti a rodič / hodinu + jednorázovo 15€ na materiál (CD, spevník…)