Kurzy sú zamerané najmä na rozvoj dynamiky, rytmiky a intonácie. Pohyb podporujeme pomocou pesničiek a ukazovačiek, či pohybových hier. Popri základných činnostiach rozvíjame u detí predstavivosť (vnímanie rozprávok) a tiež jemnú motoriku (cez jednoduché výtvarné techniky).

Pomocou našich autorských pesničiek:

  • podporujeme u detí rozvoj dynamiky, rytmiky a intonácie
  • precvičujeme pamäť a telo (pomocou ukazovačiek a pohybových hier vhodných k danému veku dieťaťa)
  • podporujeme rozvoj jemnej motoriky pomocou cvičení v pracovných listoch.
  • prostredníctvom hudby učíme deti vypustiť správnym spôsobom emócie pozitívne (radosť, pojašenosť) aj negatívne (hnev, plač)

Otvorená hodina + Zápis 12.9.2018 o 16:00

jedna lekcia trvá 45 min.

utorok 14:00 (deti 8mes.-2 roky)
streda 14:00 (deti 2-5 rokov)

10€ / dieťa a rodič / lekcia + jednorázovo 15€ na materiál (CD, spevník…)