Krúžok Divadelné rozprávkovo je určený pre hravé i nesmelé deti predškolského a mladšieho školského veku, ale ak majú deti túžbu, uvítame aj staršie. Počas hodín sa zameriavame na rozvoj a prežívanie pocitov, vnímania seba i okolitého sveta, učíme sa pracovať so svojim hlasom, tvárou, telom, emóciami, ale i rôznorodým materiálom a bábkami. Deti si navyknú vystupovať na verejnosti, čo je skvelý základ i do dospelosti. Všetko prebieha primerane deťom – cez hry, rozprávky, hudbu, pohyb. Rodičov potešíme na konci školského roka divadelným vystúpením na javisku Rozprávkového sveta MaKiLe.

Dramatický krúžok vedie profesionálna bábkoherečka s 12-ročnou bábkohereckou praxou a pedagogickým vzdelaním Mgr. art. Kristína Letková – Kika Divadelná.

utorok od 18.9. (uzavretá skupina)
štvrtok od 20.9. (príjmame nových členov)

jedna hodina trvá 90 min.

utorok o 17:00-18:30, štvrtok 17:00-18:30

7€ / dieťa / hodinu