Krúžok Divadelné rozprávkovo je určený pre hravé i nesmelé deti predškolského a mladšieho školského veku, ale ak majú deti túžbu, uvítame aj staršie. Počas hodín sa zameriavame na rozvoj a prežívanie pocitov, vnímania seba i okolitého sveta, učíme sa pracovať so svojim hlasom, tvárou, telom, emóciami, ale i rôznorodým materiálom a bábkami. Deti si navyknú vystupovať na verejnosti, čo je skvelý základ i do dospelosti. Všetko prebieha primerane deťom – cez hry, rozprávky, hudbu, pohyb. Rodičov potešíme na konci školského roka divadelným vystúpením na javisku Rozprávkového sveta MaKiLe.

Dramatický krúžok vedie profesionálna bábkoherečka s 14-ročnou bábkohereckou praxou a pedagogickým vzdelaním Mgr. art. Kristína Letková – Kika Divadelná.

utorok 17:00 od 1.10.2019 (uzavretá skupina)
štvrtok 17:00 od 3.10.2019 (plná skupina)
štvrtok 15:00 od 3.10.2019 (PRIJÍMAME NOVÝCH ČLENOV)
ZÁPIS 5.9.2019 od 16:00 – 18:00 v našich priestoroch
DODATOČNÝ ZÁPIS 12.9.2019 od 15:00 – 16:00 v našich priestoroch

jedna hodina trvá 90 min. (október – máj, okrem decembra)
PRE ŠK.ROK 2019/2020 KURZ PREBIEHA IBA DO APRÍLA!!!
Záverečná hodina je spojená s koncoročným vystúpením.
Termíny záverečného vystúpenia: (U17) 28.4.2020, (Š17) 30.4.2020, (Š15) po dohode

utorok 17:00-18:30 (uzavretá skupina)
štvrtok 17:00-18:30 (plná skupina)
štvrtok 15:00-16:30 (PRIJÍMAME NOVÝCH ČLENOV)

8€ / dieťa / hodinu