Rozprávkové krúžky a kurzy

Krúžok Divadelné rozprávkovo
ZÁPIS 5.9.2019 od 16:00 – 18:00
Krúžok La-La kurz so Sestričkou Notičkou
ZÁPIS 13.9.2019 a 20.9.2019 od 9:00 – 10:00


Divadelné rozprávkovo

(uzavretá skupina)
     od 3 rokov (plná skupina)
     od 3 rokov (PRIJÍMAME)

Dramatický krúžok pod vedením profesionálnej bábkoherečky pre deti od 3 rokov

Viac informácií