Rozprávkové krúžky a kurzy

Kurz Malé Noty
Otvorená hodina + zápis - 12.9.   16:00 – 19:00
Krúžok Divadelné rozprávkovo
Zápis 13.9.   16:00 – 19:00


Divadelné rozprávkovo

(uzavretá skupina)
     od 3 rokov

Dramatický krúžok pod vedením profesionálnej bábkoherečky pre deti od 3 rokov

Viac informácií